Chương trình khuyến học tại Trung Tâm 12A7 tháng 5/2015

KM1

- Giảm 300.000 VND cho tất cả các học viên đăng ký học từ ngày 4 đến 10/5/2015

- Giảm 300.000 VND cho các học viên khia đăng ký khóa học tiếp theo đến 30/5/2015

- Giảm 10% học phí cho các bạn đăng ký theo nhóm học từ 3 người trở lên

- Giảm 20% học phí cho các bạn đăng ký khóa học cả năm

Mời các bạn gọi điện số 0986 679 916 để được hưởng ưu đãi