Khóa học

Nghe Nói Sau B

KHÓA LUYỆN KỸ NĂNG NGHE NÓI  GIỚI THIỆU Bạn không tự tin khi diễn đạt ý nghĩ của mình bằng tiếng Anh? Bạn thường gặp khó khăn với kỹ năng nghe? Để khắc phục vấn đề tồn tại của bạn, …

Xem thêm

Khóa Luyện Ngữ Âm

KHÓA LUYỆN NGỮ ÂM Giới Thiệu Từ vựng và ngữ âm là những yếu tố quan trọng giúp người học nói tiếng Anh lưu loát, chính xác, tự tin và tự nhiên. Trung tâm chuyên tiếng Anh 12A7 giới thiệu …

Xem thêm
logo