Tiếng Anh - Trang 2

Tiếng Anh Giao Tiếp A

KHÓA HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP 1. ĐẶC ĐIỂM Khóa học tiếng Anh giao tiếp được thiết kế theo dạng dàn trải các kỹ năng : từ vựng (vocabulary), phát âm (pronunciation), ngữ pháp (grammar), nghe nói (listening & speaking), …

Xem thêm

Tiếng Anh Giao Tiếp A-B-C

KHÓA HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP 1. ĐẶC ĐIỂM Khóa học tiếng Anh giao tiếp được thiết kế theo dạng dàn trải các kỹ năng : từ vựng (vocabulary), phát âm (pronunciation), ngữ pháp (grammar), nghe nói (listening & speaking), …

Xem thêm
logo