Ngữ Pháp TIPS

Bổ ngữ trước danh từ

Bài 1 : PREMODIFIERS – Bổ ngữ trước danh từ Lỗi thông thường mà học viên tiếng Anh gặp phải là xác định sai từ loại bổ ngữ trước danh từ. Thầy Nguyễn Toàn Thắng chuyên phụ trách các khóa …

Xem thêm
logo