TOEIC TIPS

TOEIC TIPS

Mời các bạn cùng tìm hiểu Format đề thi New TOEIC cùng Trung Tâm Chuyên Tiếng Anh 12A7. Đề thi New TOEIC gồm 200 câu hỏi trong  xuất hiện 7 phần : Phần 1 (Part 1) : Photographs. (Nghe mô …

Xem thêm
logo