NGU-PHAP

  • Khai giảng lớp Ngữ Pháp Cơ Bản
  • Lịch học: sáng 8h00 – 10h00
  • Chiều 14h00- 16h00  : Tối 18h00 – 20h00
  • Thời lượng : 25 buổi