abc-1

Tiếng Anh giao tiếp phổ thông chia làm ba cấp độ A, B, C dành cho các đối tượng học sinh, sinh viên những người đang làm công việc muốn có được những kiến thức tổng quát về bốn kỹ năng ngôn ngữ; nghe, nói, đọc, viết. Trong khoá học này học viên được trang bị những kiến thức về ngữ pháp, từ vựng chính tả và cách phát âm. Dưới đây là một số nội dung được giới thiệu trong khoá giao tiếp tiếng Anh.

abc-2

GRAMMAR: Các hiện tượng ngữ pháp cố lõi gắn liền với thực tế được giới thiệu, các quy tắc sử dụng những hiện tượng ngữ pháp đó cũng được đặt ra, sau đó thông qua các cặp và nhóm hay các bài tập, các hiện tượng ngữ pháp đó được yêu cầu thực hành. Nhờ vậy học viên có thể lĩnh hội được những cấu trúc ngữ pháp để áp dụng vào môi trường giao tiếp.

VOCABULARY: Trong phần này học viên có thể lĩnh hội được vốn từ vựng liên quan đến các chủ đề về cuộc sống, môi trường học tập, làm việc, giải trí…thông qua các bài tập cụ thể cũng như tranh minh hoạ. Do đó học viên có thể ghi nhớ từ dễ hơn.

abc-3

SKILL WORK: Phần này học viên có thể được luyện một số kỹ năng như: Reading and writing; hai kỹ năng đọc viết và viết được kết hợp chặt chẽ nới nhau. Sau khi đọc bài khoá học viên được yêu cầu viết một bài liên quan đến chủ đề đã học. Nhờ đó học viên có cơ hội củng cố lại kiến thứ đã học và phát huy được khả năng sáng tạo của mình. Hoặc kỹ năng Listening and Speaking hay

Reading and Speaking: Sau mỗi bài nghe hoặc bài đọc, học viên thường được yêu cầu giải quyết một số tình huống hoặc chủ đề liên quan đến bài nghe hoặc bài đọc đó nhưng coá tính thự tế hơn, gần gũi với đời sống hơn, mục đích nhằm nâng cao kỹ năng nói của bạn. Reading and Listening: Kỹ năng này nhằm nâng cao khả năng tiếp nhận ngôn ngữ để tiến hành các hoạt động tiếp theo một cách thông suốt hơn, dễ dàng hơn. Những yêu cầu này được thự hiện theo nhóm hoặc cặp nên học viên có thể phát huy tính sáng tạo của mình một cách có hiệu quả nhất.

abc-4

EVERYDAY ENGLISH: Học viên được trang bị những kiến thức tổng quát về tiếng Anh sử dụng trong giao tiếp đời thường cũng như thực hành các yếu tố liên quan đến việc phát âm trong tiếng Anh như: âm, trọng âm của từ, câu và ngữ điệu của các loại câu. Ngoài ra trong phần này học viên còn được giải trí bằng các bài hát với lượng từ vựng phù hợp. Nhờ đó học viên có thể tập cho mình cách phát âm tiếng Anh chuẩn đồng thời ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn.

WRITING: Học viên được củng cố và ôn lại những kiến thức đã học đồng thời phát huy tích cực, sáng tạo, độc lập trong việc thực hành bốn kỹ năng ngôn ngữ một cách gắn kết.

Với việc bố trí sáp xếp chương trình một cách hệ thống và sư phạm như trên học viên sẽ được trang bị đầy đủ những kiến thức cần thiết để diễn đạt ý của mình phong phú, tự tin, hiệu quả trong môi trường làm việc học tập. Chúc các bạn thành công!