Ngu phap@
Giới thiệu khoá học :

Những người đang học hay sử dụng tiếng Anh thường hay bị nhầm lẫn những cách dùng của cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh. Chẳng hạn như khi nào thì dùng mạo từ “a”, “an”, “the”, sự khác biệt giữa “make” và “do”, giữa “during” và “while”…

Để giúp bạn giải quyết vấn đề trên, chúng tôi xin giới thiệu Khoá Ngữ Pháp Cơ Bản dành cho các học viên tiếng Anh ở bất kỳ trình độ nào cần nắm vững và hiểu cặn kẽ về tiếng Anh. Ngoài việc cung cấp cho học viên một kiến thức tóm lược những cấu trúc ngữ pháp dễ gây nhầm lẫn cho học sinh, giải thích cách dùng từ đồng nghĩa trong các trường hợp cụ thể, các cấu trúc có ý nghĩa giống nhau nhưng có cách dùng khác nhau, cách dùng Formal và Informal cùng các vấn đề khác như chính tả, sự khác biệt giữa ngôn ngữ Anh – Mỹ.

Học viên sẽ được cung cấp những kiến thức lý thuyết cơ bản, giải thích ngắn gọn dễ hiểu về mỗi vấn đề ngữ pháp và sẽ được chỉ ra những lỗi thường gặp trong các kỳ thi tiếng Anh. Ngoài ra, Ngữ Pháp Cơ Bản sẽ giới thiệu cho các học viên bài tập và tài liệu bổ trợ thực hành dễ hiểu, hấp dẫn và thiết thực cho các đối tượng chuẩn bị cho các kỳ thi Tốt nghiệp phổ thông trung học, đại học, cao đẳng, cao học không chuyên ngữ, chứng chỉ A – B – C và các kỳ thi cho sinh viên ở các trường đại học.

Sau khoá học, học viên sẽ có khả năng nói, viết chính xác hơn và nắm bắt được sâu sắc những kiến thức ngữ pháp cơ bản và thực hành thành thạo.

Với phương châm “Thiết Thực- Dễ Hiểu- Dễ Nhớ- Dễ Thực hành” khoá học này thật sự cung cấp đầy đủ những kiến thức cần thiết giúp bạn hiểu sâu và nắm vững ngữ pháp một cách hệ thống hơn trong học tập và trong môi trường giao tiếp tiếng Anh.

NP 5
Nội dung học :

Khoá học ngữ pháp cơ bản trong 2 tháng, mỗi buổi 2 tiếng. Dưới đây là những điểm ngữ pháp được giới thiệu trong khoá học.

Pronouns: personal pronouns, reflexive pronouns, indefinite pronouns….

Determiners: article, possessives, demonstratives, quantifiers…

Nouns: singular and plural, countable and uncountable nouns, compoundnouns…

Verbs: the basic usage od BE, HAVE, DO

Adjectives: pisition, order before nouns, complementation, adjectives without nouns…

Adverbs: position, adverbs of manner and adjectives, adverbs or adjectives

Comparison: comparative and superlative adjectives and adverbs, as…as…

Verbs, tense and aspect

- Present tenses: simple present, present continuous

- Past simple and past continuous

- Present perfect simple and continuous

- Past perfect

- Ways of expressing the future in English

Prepositions: place, time, movement, means of transport…

Modal verbs: ability, permission, obligation, necessity, advice, possibility…

Passive: passive verb forms, agent, reasons for using passive structures..

Verb pattern: ing form, infinitive

Conditionals: “first”, “second”, “third” conditionals

Reported speech: direct and reported speech, reported statements and questions

Học viên sẽ được cung cấp bài tập hỗ trợ củng cố ngữ pháp trong suốt khoá học.