ngu-phap-nang-cao-@
Giới thiệu khoá học

Trong việc học và sử dụng ngoại ngữ người có khối lượng kiến thức ngữ pháp – từ vựng càng lớn và khả năng sử dụng chúng càng cao thì sẽ thu được càng nhiều thông tin, tri thức và diễn đạt ý của mình càng phong phú bằng ngoại ngữ đó.

Để giúp các bạn củng cố và nâng cao trình độ Tiếng Anh về ngữ pháp và khả năng sử dụng tiếng Anh chúng tôi xin giới thiệu khoá Ngữ Pháp Nâng Cao.

Đối tượng

- Dành cho các học viên đã hoàn thành khoá ngữ pháp cơ bản.

- Học sinh học xong chương trình tiếng Anh phổ thông trung học hệ bảy năm.

- Học viên đã học xong các chương trình A, B, C.

- Học sinh ôn thi tú tài, thi tuyển vào các trường Cao đẳng và Đại học.

- Học sinh không chuyên ngữ ở các trường đại học muốn nâng cao kiến thức ngữ pháp.

- Học viên ôn thi cao học không chuyên.

- Sinh viên học xong năm thứ nhất các trường Đại học và Cao đẳng ngoại ngữ.

- Sinh viên ngoại ngữ hệ tại chức muốn củng cố lại kiến thức ngữ pháp của mình.

Nội dung :

Giới thiệu các điểm nổi bật nhất là các khó khăn mà học viên tiếng Anh thường phải đương đầu khi học và thi gồm có:

- Các dạng của động từ thường gây nhầm lẫn

- Thành phần ngữ pháp trong mệnh đề

- Cụm từ

- Mệnh đề biến vị, không biến vị

- Mệnh đề danh từ

- Mệnh đề tính từ

- Mệnh đề trạng ngữ

- Thức giả định và câu nói với WISH- IFONLY

- Cách chủ động và cách bị động ở mức độ chuyên sâu

- Lời nói gián tiếp

- Giới từ và cụm giới từ

- Phép đảo ngữ

- Đặc ngữ, thành ngữ

- Tiền tố và hậu tố…..

Mục đích :

Trang bị cho học viên một kiến thức ngữ pháp toàn diện và sâu sắc để có khả năng nói, viết văn bản chính xác hơn. Từ đó học viên sẽ có kiến thức sử dụng tiếng Anh để chuẩn bị cho các kỳ thi tú tài, cao đẳng đại học, cao học, nghiên cứu sinh, TOEFL, IELTS, TOFIC hay tham dự các khoá học nâng cao khác như biên dịch, viết theo chủ điểm…

Chúc các bạn thành công!