CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tiếng  Hàn Giao Tiếp Cơ Bản A1

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khóa học dành cho học sinh , sinh viên, người đi làm, người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc….mới bắt đầu học tiếng Hàn muốn phát triển đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để có được một nền tảng tiếng Hàn cơ bản.

MỤC ĐÍCH

- Xây dựng và phát triển nền tảng tiếng Hàn cơ bản  cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn.

- Củng cố nền tảng tiếng Hàn cơ bản cho người đã học tiếng Hàn, nhưng mất kiến thức cơ bản để tiếp tục học chương trình cao hơn.

- Giúp học viên nắm chắc được kiến thức về quy tắc viết và phát âm, đặc biệt có cái nhìn khái quát về tiếng Hàn, văn hóa Hàn và có khả năng nói tiếng Hàn tự tin, tự nhiên trong đời sống hàng ngày.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

- Giáo trình học : Giáo trình của trường Đại học Seoul. (bài 1-15)

- Giáo viên : Khoa ngôn ngữ văn hóa Hàn trường Đại học ngoại ngữ -ĐHQG.

- Học phí : 1.200.000 VND.

- Thời lượng : 2,5 tháng .

2. Tiếng  Hàn Giao Tiếp Cơ Bản A2

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khóa học dành cho học viên đã hoàn thành chương trình tiếng Hàn cơ bản A1 và học viên ở bất kỳ trình độ nào muốn củng cố kiến thức ngữ pháp, từ vựng, phát âm và thực hành nghe nói.

MỤC ĐÍCH

- Củng cố và phảt triển kiến thức ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm .

- Mở rộng phạm vi giao tiếp cho người học.

- Tạo cơ hội cho học viên thực hành nói tiếng Hàn nhiều hơn, đặc biệt nói có ngữ điệu, tự tin, tự nhiên hơn.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

- Giáo trình học : Giáo trình của trường Đại học Seoul. (bài 15-30)

- Giáo viên : Khoa ngôn ngữ văn hóa Hàn trường Đại học ngoại ngữ -ĐHQG.

- Học phí : 1.300.000 VND.

- Thời lượng : 2,5 tháng .

3. Tiếng  Hàn Giao Tiếp Cơ Bản A3

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khóa học dành cho học viên đã hoàn thành chương trình tiếng Hàn cơ bản A2 và học viên ở bất kỳ trình độ nào muốn củng cố kiến thức ngữ pháp, từ vựng, phát âm và thực hành nghe nói.

MỤC ĐÍCH

- Mở rộng thêm phạm vi giao tiếp cho người học.

- Tăng cường kiến thức ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm.

- Trọng tâm thực hành kỹ năng nghe nói giúp học viên nói tiếng Hàn tự tin hơn.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

- Giáo trình học : Giáo trình của trường Đại học Seoul. (bài 30-45)

- Giáo viên : Khoa ngôn ngữ văn hóa Hàn trường Đại học ngoại ngữ -ĐHQG.

- Học phí : 1.600.000 VND.

- Thời lượng : 2,5 tháng .