CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tiếng Nhật Sơ Cấp A1

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khóa học dành cho học sinh , sinh viên, người đi làm, người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản….mới bắt đầu học tiếng Nhật  muốn phát triển đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để có được một nền tảng tiếng Nhật cơ bản.

MỤC ĐÍCH

- Học viên nắm chắc được bảng chữ cái tiếng Nhật.

- Xây dựng và phát triển nền tảng tiếng Nhật cơ bản  cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật.

- Củng cố nền tảng tiếng Nhật cơ bản cho người đã học tiếng Nhật, nhưng mất kiến thức cơ bản để tiếp tục học chương trình tiếng Nhật sơ cấp A2.

- Giúp học viên nắm chắc được kiến thức về quy tắc viết và phát âm, đặc biệt có cái nhìn khái quát về tiếng Nhật, văn hóa Nhật và có khả năng nói tiếng Nhật tự tin, tự nhiên trong đời sống hàng ngày.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

- Giáo trình học : MinaNoNihongo 1 (bài 1-8) – Tập viết tiếng Nhật

- Giáo viên : Khoa ngôn ngữ văn hóa Nhật  trường Đại học ngoại ngữ -ĐHQG.

- Học phí : 1.200.000 VND.

- Thời lượng : 2,5 tháng .

Tiếng Nhật Sơ Cấp A2

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khóa học dành cho học viên đã hoàn thành chương trình tiếng Nhật cơ bản A1 và học viên ở bất kỳ trình độ nào muốn củng cố kiến thức ngữ pháp, từ vựng, phát âm và thực hành nghe nói.

MỤC ĐÍCH

- Củng cố và phảt triển kiến thức ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm .

- Mở rộng phạm vi giao tiếp cho người học.

- Tạo cơ hội cho học viên thực hành nói tiếng Nhật nhiều hơn, đặc biệt nói có ngữ điệu, tự tin, tự nhiên hơn.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

- Giáo trình học : MinaNoNihongo 2 (bài 9-20)

- Giáo viên : Khoa ngôn ngữ văn hóa Nhật  trường Đại học ngoại ngữ -ĐHQG.

- Học phí : 1.300.000 VND.

- Thời lượng : 2 tháng

Tiếng Nhật Sơ Cấp A3

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khóa học dành cho học viên đã hoàn thành chương trình tiếng Nhật sơ cấp A2 và học viên ở bất kỳ trình độ nào muốn củng cố kiến thức ngữ pháp, từ vựng, phát âm và thực hành nghe nói.

MỤC ĐÍCH

- Mở rộng thêm phạm vi giao tiếp cho người học.

- Tăng cường kiến thức ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm.

- Trọng tâm thực hành kỹ năng nghe nói giúp học viên nói tiếng Nhật tự tin, đúng ngữ điệu và thự nhiên hơn.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

- Giáo trình học : MinaNoNihongo 3 (bài 20-30)

- Giáo viên : Khoa ngôn ngữ văn hóa Nhật  trường Đại học ngoại ngữ -ĐHQG.

- Học phí : 1.600.000 VND.

- Thời lượng : 2 tháng .