Bài 1 Thực hành phát âm nguyên âm /i/

Các bạn cần lưu ý một số gợi ý trước khi thực hành nhé.

-/i/ là một nguyên âm ngắn.

Cách phát âm :

- Miệng của bạn mở hơi rộng một chút, giống như bạn cười.

- Lưỡi của bạn chạm vào thành răng và hơi co lại một chút.

Bây giờ chúng bắt đầu thực hành nhé.

Bây giờ chúng ta cùng tham khảo một số trường hợp được phát âm /i/ nhé

1. Phụ âm (consonant) + i + phụ âm

sit (v) /sit/ : ngồi

Sit down please.

fit (v) /fit/ : phù hợp về kĩch cỡ.

These shoes don’t fit me.

visit (v) /΄vizit/

Let’s visit the museum.

finish (v) /΄finiʃ/

Finish your work .

fix (v) /fiks/

I will fix your water pipe.

miss (v) /mis/ : bỏ lỡ

Hurry up, or we will miss the bus.

2. Mẫu tự Y + phụ âm (consonant)

system (n) [‘sistəm] : hệ thống

The railway system is bad.

symbol (n) /‘simbl/ : biểu tượng

The dove is a universal symbol of peace.

mystery (n) /’mistəri/ : điều bí mật

It’s a mystery.

3. Phụ âm (consonant) + Y

happy (a) /’hæpi/: hạnh phúc

She gave a happy smile.

friendly (a) /’frendli/ : thân thiện

She has a friendly smile

steady (a) /’stedi/ : đều đặn, ổn định

She has a steady job.

study (v) /’stʌdi/ : học, nghiên cứu

I study English.

4. Mẫu tự AGE

package [ʹpᵆkiʤ] : gói hàng

Please sign for the package

message [ʹmesiʤ] : lời nhắn

Can I take a message?

manage [ʹmᵆniʤ] : quản lí, điều hành

I manage a restaurant.

luggage [ʹlᶺgiʤ] : hành lý

Please claim your luggage.

5. Một số mẫu tự như U, UI, ATE được phát âm /i/

climate (n) /klaimit/ : khí hậu

In my country the climate is changeable.

private (a) /praivit/ : riêng tư

It’s her private life.

busy / ΄bizi/ : bận rộn

This street is always busy

business (n) /΄biznis/ : việc kinh doanh

Our business is going well.

build (v) /bild/ : xây dựng

Let’s build a better future.

Các bạn thân mến!

Nội dung trình bày hôm nay chỉ là những quy tắc rất cơ bản. Ngoài những quy tắc phát âm cơ bản ra bạn cần phải chú ý đến những trường hợp ngoại lệ để dần hoàn thiện khả năng phát âm của mình.

Các bạn ghi nhớ và thực hành nhiều các nguyên tắc cơ bản này nhé. Để hỏi đáp những vấn đề về ngữ âm hoặc đăng ký các khóa học Ngữ Âm Cơ Bản-Nâng Cao, hãy liên hệ với chúng tôi gửi về địa chỉ  : thangtrungtam12a7@gmail.com  hoặc gọi số hotline : 0986679916. Hẹn gặp lại các bạn vào bài tiếp theo.