- Trang 2

NP TOEIC

Khai Giảng lớp Ngữ Pháp Từ Vựng TOEIC

KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGỮ PHÁP TỪ VỰNG TOEIC Thứ Hai ngày 21/2/2018 : Lịch học 2-4-6 Học phí : 7.000.000 VND Thời lượng : 20 buổi Văn phòng Trung tâm  số 17, ngõ 199/41 Hồ Tùng Mậu, Nam Từ …

Xem thêm
A

Khai Giảng Lớp Luyện Phát Âm

Khai giảng lớp Ngữ Pháp Nâng cao  Thứ Hai ngày 21/2/2018 Học phí : 4.000.000VND Thời lượng : 25 buổi Văn phòng Trung tâm  số 17, ngõ 199/41 Hồ Tùng Mậu, Nam Từ Liêm, Hà Nội  Gọi điện số : 0986 …

Xem thêm
Picture1

Khai Giảng Lớp Luyện Thi IELTS

Khai giảng lớp Luyện Thi IELTS Thứ Hai ngày 21/2/2018 Thời lượng : 20 buổi Học phí : 7.000.000 VND Văn phòng Trung tâm  số 17, ngõ 199/41 Hồ Tùng Mậu, Nam Từ Liêm, Hà Nội  Gọi điện số : 0986 …

Xem thêm
nghe noi

Khai giảng lớp Luyện Nghe Nói sau A-B-C

Khai giảng lớp luyện Nghe Nói  Thứ Hai 21/2/2018 Thời lượng : 2 tháng Văn phòng Trung tâm  số 17, ngõ 199/41 Hồ Tùng Mậu, Nam Từ Liêm, Hà Nội  Gọi điện số : 0986 679 916

Xem thêm
NPCB-QC

Khai giảng lớp Ngữ Pháp Cơ Bản

Khai giảng lớp Ngữ Pháp Cơ Bản Thứ Hai ngày 21/2/2018 Học phí : 3.000.000VND Thời lượng : 25 buổi Văn phòng Trung tâm  số 17, ngõ 199/41 Hồ Tùng Mậu, Nam Từ Liêm, Hà Nội  Gọi điện số : 0986 …

Xem thêm
logo