Khai Giảng Lớp Ngữ Pháp Từ Vựng TOEIC

Trung Tâm Tiếng Anh 12 – A7 khai giảng lớp Ngữ Pháp- Từ Vựng TOEIC Ngày khai giảng ngày 21/2/2018 – Thời lượng : 20 bu ổi – Học phí : 7.000.000VND Văn phòng Trung tâm  số 17, ngõ 199/41 …

Xem thêm
Picture5-600x400sua

Khai Giảng Lớp Nghe Nói TOEIC

Trung Tâm Tiếng Anh 12 – A7 khai giảng lớp Nghe Nói TOEIC Ngày khai giảng : thứ Hai 21/2/2018 – Thời lượng : 20 buổi – Học phí : 7.000.000 Văn phòng Trung tâm  số 17, ngõ 199/41 Hồ …

Xem thêm
E8

Khai Giảng Lớp Luyện Thi TOEIC

Trung Tâm Tiếng Anh 12 – A7 khai giảng lớp Luyện Thi  TOEIC Ngày khai giảng : Thứ Hai 21/2/2018 – Thời lượng : 20 buổi – Học phí : 7.000.000VND  Văn phòng Trung tâm  số 17, ngõ 199/41 Hồ …

Xem thêm
logo