Mời các bạn cùng tìm hiểu Format đề thi New TOEIC cùng Trung Tâm Chuyên Tiếng Anh 12A7.

Đề thi New TOEIC gồm 200 câu hỏi trong  xuất hiện 7 phần :

Phần 1 (Part 1) : Photographs. (Nghe mô tả bức tranh)

Số lượng câu hỏi trong phần này là 10. Trong phần thi này bạn được yêu cầu :

- Nghe 4 phát biểu mô tả về (hành động, tình huống, sự vật……..)

- Nhìn tranh và chọn một trong 4 phát biểu đã được in sẵn trong bài thi cho phù hợp nhất với bức tranh.

Lưu ý : Mỗi phần mô tả bạn chỉ được nghe 1 lần duy nhất.

Phần 2 (Part 2) : Question and response (Hỏi và trả lời)

Số lượng câu hỏi trong phần này là 30. Trong phần thi này bạn được yêu cầu:

- Nghe 1 câu hỏi hoặc 1 phát biểu.

- Công việc tiếp theo của bạn là chọn ra một trong 3 câu trả lời hoặc phản hồi đã được thu âm sẵn.

Lưu ý : Trong phần 2 này người ta không in sẵn đáp án cho bạn. Tất cả phụ thuộc vào khả năng nghe của bạn.

 Phần 3 (Part 3) : Short Conversation  (Đàm thoại ngắn)

Số lượng câu hỏi trong phần này là 30. Trong phần thi này bạn được yêu cầu :

- Nghe đoạn hội thoại ngắn do 2 người nói (thường là một nam, một nữ)

- Sau đó chọn ra 1 trong 4 đáp án phù hợp nhất đã được in sẵn trong bài thi.

Lưu ý : Mỗi đoạn hội thoại bạn chỉ được nghe 1 lần duy nhất.

Phần 4 (Part 4) : Short Talk   (Đoạn nói ngắn)

Số lượng câu hỏi trong phần này là 30. Trong phần thi này bạn được yêu cầu :

- Nghe những bài nói ngắn do một người nói (có thể là một nhân vật nam, hoặc một nhân vật nữ)

- Sau đó chọn ra 1 trong 4 đáp án phù hợp nhất đã được in sẵn trong bài thi.

Lưu ý : Mỗi đoạn nói ngắn bạn chỉ được nghe 1 lần duy nhất.

 Phần 5 (Part 5) : Incomplete Sentences (Hoàn thiện câu) 

Có 40 câu hỏi trong phần thi này. Ở phần thi này bạn được yêu cầu trả lời các câu hỏi có liên quan đến ngữ pháp từ vựng. Nhiệm vụ của bạn là đọc những câu tách biệt chưa được hoàn thiện sau đó chọn ra 1 trong 4 đáp án phù hợp nhất.

Phần 6(Part 6) : Text Completion (Hoàn thiện bài khóa)

Số lượng câu hỏi trong phần 6 này 12. Khác với phần 5, ở phần 6 này các bạn được yêu cầu đọc một bài khóa (text) chưa được hoàn thiện. Nhiệm vụ của bạn là chọn ra 1 trong 4 đáp án có liên quan đến kiến thức ngữ pháp từ vựng để hoàn thiện bài khóa.

 Phần 7 (Part 7) : Reading Comprehension (Đọc hiểu)

Số lượng câu hỏi bạn phải trả lời trong phần này là 48. Ở phần thi này bạn được yêu cầu :

-Đọc các đoạn văn có liên quan tới công sở ví dụ như đọc một báo cáo, lá thư thương mại, tờ fax, quảng cáo, biểu đồ…….

-Chọn ra một trong 4 đáp án phù hợp nhất.

 Các bạn thân mến!

Để được tư vấn về chiến lược làm bài  thi TOEIC hay đăng ký khóa luyện thi TOEIC, gửi thông tin của bạn về địa thangtrungtam12a7@gmail.com hoặc gọi hotline 0986 679 916.