CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

hinh1

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH

1. Tiếng Anh Giao Tiếp Phổ Thông : Trình độ A – B – C

2. Tiếng Anh Nghe Nói : Trình độ sau A – B – C

3. Ngữ Pháp Cơ Bản – Nâng Cao – Ngữ Pháp Từ Vựng TOEIC

4. Luyện Thi TOEIC

5. Nghe Nói TOEIC

6. Luyện Thi TOEFL – IELTS

7. Tin Học Văn Phòng Word – Excel Cơ Bản & Nâng Cao

 Thông Tin Khóa Học

STT

Chương trình học

Học phí

Thời lượng

1

Tiếng Anh Giao Tiếp A

1.200.000 VND

3 tháng

2

Tiếng Anh Giao Tiếp B

1.300.000 VND

3 tháng

3

Tiếng Anh Giao Tiếp C

1.500.000 VND

3 tháng

4

Ngữ Phấp Cơ Bản

1.300.000 VND

2 tháng

5

Ngữ Phấp Nâng Cao

1.500.000 VND

2 tháng

6

Ngữ Pháp – Từ Vựng– Ngữ Âm PTTH

1.300.000 VND

2 tháng

7

Nghe Nói Sau A

1.300.000 VND

2 tháng

8

Nghe Nói Sau B

1.500.000 VND

2 tháng

9

Nghe Nói Sau C

1.700.000 VND

2 tháng

10

Ngữ Pháp Từ Vựng TOEIC

1.500.000 VND

20 buổi

11

Nghe Nói TOEIC (450 – 500)

1.500.000 VND

20 buổi

12

Nghe Nói TOEIC (500+)

1.500.000 VND

20 buổi

14

Ngữ Âm

1.500.000 VND

20 buổi

13

Phát Triễn Kỹ Năng Viết

1.500.000 VND

20 buổi

14

Luyện Thi TOEIC- TOEFL- IELTS

3.000.000 VND

20 buổi

15

Luyện Thi Cao Học Không Chuyên

2.000.000 VND

20 buổi

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG TRUNG- NHẬT- HÀN

1. Tiếng Trung Giao Tiếp : Trình độ A – B – C

. Giáo trinh học : Hán Ngữ Cơ Sở quyển 1,2,3,4

- Tập Viết Chữ Hán & Giáo trình luyện Nghe Nói

2. Tiếng Nhật Giao Tiếp : Trình độ A1, A2, A3

- Giáo trình học : MinaNoNhongo 1- Tập Viết Chữ Nhật – MinaNoNhongo 2

3. Tiếng Hàn Giao Tiếp : Trình độ A1, A2, A3

- Giáo trình học : Hàn Ngữ Cơ Sở 1 – Tập Viết Chữ Hàn – Hàn Ngữ Cơ Sở 2

4. Thông Tin Khóa Học

STT

Chương trình học

Học phí

Thời lượng

1

Tiếng Trung Giao Tiếp A

1.200.000 VND

2,5 tháng

2

Tiếng Trung Giao Tiếp B

1.300.000 VND

2 tháng

3

Tiếng Trung Giao Tiếp C

1.500.000 VND

2 tháng

4

Luyện Nghe Nói Tiếng Trung

1.500.000 VND

2 tháng

5

Luyện Thi HSK

2.000.000 VND

2 tháng

6

Tiếng Nhật A1- MinaNoNhongo

1.200.000 VND

2,5 tháng

7

Tiếng Nhật A2- MinaNoNhongo

1.300.000 VND

2 tháng

8

Tiếng Nhật A3- MinaNoNhongo

1.600.000 VND

2 tháng

9

Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật

3.000.000 VND

2 tháng

10

Tiếng Nhật Du Học Chứng Chỉ N5

3.000.000 VND

2 tháng

11

Tiếng Hàn A1 – Hàn Ngữ Cơ Sở

1.200.000 VND

2,5 tháng

12

Tiếng Hàn A2 – Hàn Ngữ Cơ Sở

1.300.000 VND

2 tháng

14

Tiếng Hàn A3 – Hàn Ngữ Cơ Sở

1.600.000 VND

2 tháng

13

Ôn Topik Sơ Cấp

1.800.000 VND

2,5 tháng

14

Ôn Topik Trung Cấp

1.800.000 VND

2,5 tháng

logo