CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

hinh1

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH

1. Tiếng Anh Giao Tiếp Phổ Thông : Trình độ A – B – C

2. Tiếng Anh Nghe Nói : Trình độ sau A – B – C

3. Ngữ Pháp Cơ Bản – Nâng Cao – Ngữ Pháp Từ Vựng TOEIC

4. Luyện Thi TOEIC

5. Nghe Nói TOEIC

6. Luyện Thi TOEFL – IELTS

 Thông Tin Khóa Học

STT

Chương trình học

Học phí

Thời lượng

1

Tiếng Anh Giao Tiếp A

3.O00.000 VND

25 buổi

2

Tiếng Anh Giao Tiếp B

3.500.000 VND

25 buổi

3

Tiếng Anh Giao Tiếp C

5.000.000 VND

25 buổi

4

Ngữ Phấp Cơ Bản

3.000.000 VND

25 buổi

5

Ngữ Phấp Nâng Cao

4.000.000 VND

25 buổi

6

Ngữ Pháp – Từ Vựng– Ngữ Âm PTTH

3.000.000 VND

25 buổi

7

Nghe Nói Sau A

4.000.000 VND

25 buổi

8

Nghe Nói Sau B

5.000.000 VND

25 buổi

9

Nghe Nói Sau C

6.000.000 VND

25 buổi

10

Ngữ Pháp Từ Vựng TOEIC

7.000.000 VND

20 buổi

11

Nghe Nói TOEIC (450 – 500)

7.000.000 VND

20 buổi

12

Nghe Nói TOEIC (500+)

7.000.000 VND

20 buổi

14

Luyện Thi IELTS

7.000.000 VND

        20 buổi

13

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

logo